meertaligheid in dagopvang / multilingualism in daycare

project mind

Project MIND is een onderzoek naar meertaligheid in de kinderopvang in Nederland. Elf kinderopvangcentra in Nederland bieden opvang in het Nederlands en Engels of Frans aan kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar in de periode 2018-2022. De Universiteit van Amsterdam voert het onderzoek uit naar de effecten van tweetalige opvang op de taalontwikkeling.

The MIND project is a study into bilingual childcare in the Netherlands. Eleven childcare organizations offer childcare in both Dutch and English or French to children aged between zero to four years from 2018 untill 2022. A team of researchers at the University of Amsterdam is investigating how children, who attend such bilingual centers, develop their language proficiency.

Nieuws

Project MIND in de krant

‘Engelse taallessen rukken op bij kinderdagverblijven’ schrijft het Algemeen Dagblad op 13 september 2018. Het artikel gaat over de toenemende vraag naar meertalige kinderopvang. Folkert Kuiken, onderzoeksleider van project MIND …