Kick Off Bijeenkomst 18 mei 2018!

Als officieel startsein van project MIND wordt op 18 mei 2018 de Kick Off bijeenkomst georganiseerd! Voor de bijeenkomst zijn betrokkenen bij het project uitgenodigd zoals: de 11 deelnemende kindcentra, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de GGD en de Universiteit van Amsterdam.

Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op het project, meertaligheid bij jonge kinderen, het onderzoek en de praktische zaken. Vanaf augustus 2018 zal bij de deelnemende organisaties de dataverzameling van start gaan.