MIND assistenten in de startblokken voor eerste meetronde!

De eerste meetronde van project MIND, Meertaligheid in Dagopvang, gaat beginnen. Een team van 13 onderzoeksassistenten is getraind en klaar om het land in te gaan. Zij zullen de komende weken taaltaakjes af nemen bij de kinderen die mee doen aan het onderzoek. De taaltaakjes worden niet alleen afgenomen bij kinderen in de meertalige opvanggroepen maar ook in een aantal eentalige groepen. Op deze manier kunnen we de resultaten vergelijken. Tijdens deze eerste meetronde worden ook de ouders ondervraagd over de taalsituatie thuis. De pedagogisch medewerkers delen hun ervaringen over het taalgebruik op de groep. Lees meer over het onderzoek van Project MIND.