Derde tussenrapportage gepubliceerd

In de verzamelbrief van december 2020 heeft staatssecretaris Van ‘t Wout de Tweede Kamer de derde tussenrapportage van Project MIND gestuurd. In deze rapportage worden de kenmerken van de deelnemende kinderen, de tweetalige methodes en de gespreksstrategieën besproken. Ook worden er een aantal voorlopige resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de effecten van tweetalige kinderopvang op de taalontwikkeling van de kinderen.

Het rapport is in het Nederlands met een Engelse samenvatting. Uiterlijk eind 2021 worden de eindresultaten van het onderzoek naar de effecten van tweetalige kinderopvang gepresenteerd aan de Tweede Kamer.