Eindrapport Project MIND gepubliceerd

In de ‘Kamerbrief diverse onderwerpen kinderopvang’ van december 2021 heeft staatssecretaris Wiersma de Tweede Kamer het eindrapport van Project MIND gestuurd. In deze rapportage worden de resultaten, conclusies en aanbeveling gepresenteerd na vier jaar onderzoek naar het gebruik van twee talen in de kinderopvang.

De staatssecretaris geeft in de kamerbrief aan dat hij de beslissing over het structureel maken van meertalige kinderopvang, mede gezien de demissionaire status van het kabinet, overlaat aan een volgend kabinet.

De resultaten uit het rapport worden door het MIND-onderzoeksteam toegelicht tijdens een livestream op vrijdagmiddag 28 januari 2022. De link en het programma volgen binnenkort. Hierbij zal ook directeur Kinderopvang Tuncay Uyanik van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanwezig zijn om de stand van zaken rondom de beleidsvorming toe te lichten.