Toolbox Meertaligheid in de Kinderopvang

Naar aanleiding van vier jaar onderzoek naar tweetalige kinderopvang in Nederland heeft het MIND team een toolbox ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers. Deze toolbox biedt tips en praktische en kennis over de omgang met meertalige kinderen op de eentalige of tweetalige kinderopvang. De Toolbox Meertaligheid in de Kinderopvang is gepubliceerd op de website van SLO.