Voor project MIND zijn tien kinderopvangorganisaties in Nederland geselecteerd. Deze organisaties doen mee met één of meerdere opvanggroepen. In de periode 2018-2022 wordt in deze groepen maximaal 50% van de opvangtijd aangeboden in de tweede taal: Engels.

 

                                                            

 

Project MIND wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

 

 

 

Het onderzoek naar de effecten van meertaligheid in de kinderopvang wordt uitgevoerd door het project MIND onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam.