Om de effecten van de meertalige opvang goed te kunnen meten worden gedurende de vier jaar van het project verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. De metingen worden 1x per jaar bij alle deelnemende organisaties uitgevoerd gedurende een periode van drie maanden. De resultaten uit de verschillende onderzoeksmethoden worden gebruikt bij de drie deelthema’s van het onderzoek.

 

  Taaltaakjes met de kinderen

Om de taalvaardigheid van de kinderen in het Nederlands en Engels te meten, worden de deelnemende kinderen gevraagd een aantal kindvriendelijke taaltaakjes te doen. In deze taalspelletjes wordt bijvoorbeeld gevraagd om een plaatje bij een woord te kiezen of een plaatje te benoemen.

  Vragenlijsten voor de pedagogisch medewerkers

Pedagogisch medewerkers worden gevraagd om per kind een vragenlijst in te vullen over de taalontwikkeling van de kinderen in hun groep.

  Vragenlijsten voor de ouders

Ouders worden gevraagd om een vragenlijst in te vullen over welke talen er thuis gesproken worden en over hoe goed hun kind deze talen spreekt.

  Video-observaties

Ten slotte maakt het onderzoeksteam video-opnamen van gesprekken tussen pedagogisch medewerkers en kinderen op de groep om in kaart te brengen hoe het tweetalige aanbod eruit ziet en hoe de kinderen op het taalaanbod reageren.